Проекти, които разработваме

ПретроффСофт започна дейност с разработването и разпространяването на собствените си софтуерни решения, които сега са интегрирани в множество обекти в страната

СУПТО по Н-18 Хотелски софтуер- Capella

СУПТО по Н-18 Хотелски софтуер- Capella

Описание

Capella е един отличен, иновативен хотелски софтуер, одобрен от НАП за СУПТО по Н-18, под номер 599 в списъка на НАП.

Освен това, Capella разполага с невероятни възможности, изграден с най- новите ИТ технологии. Освен широк спектър от функционалности, този софтуер може да ви предложи и гъвкавост на извършваните операции.

Всеки нов клиент може да се възползва промоционално от 1 месец безплатен тестов период!

Системата е оптималното решение за един хотел, с интуитивен интерфейс и може да направи работата на служителите ви истинско удоволствие. Предназначена е за различните хотели, къщи за гости и други бази за настаняване, които все още не са интегрирали подобна или тази с която разполагат не отговаря на нуждите им.

Интеграция с четец за личните документи на гостите, експорт към различни счетоводни софтуери, API (програмен интерфейс) за онлайн резервации от вашия сайт, SMS известяване на клиентите при наближаваща резервация, интеграция с ресторантски софтуер- Friday са само част от удобствата които Capella може да ви предложи.

Функционалност

Всеки служител се оторизира в системата със собствено потребителско име и парола, като чрез мениджърите на роли и потребители, управителят може да задава и управлява нивата на достъп до операциите в софтуера на потребителите.

Създаване, редактиране и анулиране на резервации, настаняване и освобождаване на гости, формиране и издаване на адресни картисметки, авансови плащания, плащания, фактури и кредитни известия, анулиране на документи, генериране на справки и отчети са стандартен набор от операции, които Capella ще ви предостави.

Системата има възможност също за работа с различни ценови периоди и валути, настройване на пакети и ценоразпис на стоките/услугите в хотела.

Изключително удобство е интеграцията на софтуера с четец за личните документи на гостите, който автоматично изчита данните на госта от неговия документ и нанася информацията в съответния екран. С помощта на четеца се спестяват време и усилия и се намаляват опашките при настаняване на групи.

Друго удобство са времевите линии на резервациите и стаите, които ще ви предоставят графична визуализация на състоянието в хотела, чрез които лесно може да прецените къде е възможно да се направят размествания на резервациите по стаите, за да се запълнят свободните периоди и да се постигне пълна заетост на хотела. Освен визуализация, времевата линия предоставя и възможност и за извършване на операции върху избраната резервация/стая.

Системата е създадена, за да улеснява работата с резервации по програмата на НОИ.

Позволява резервации и настаняване по легла.

СУПТО по Н-18 Ресторантски софтуер- Friday

СУПТО по Н-18 Ресторантски софтуер- Friday

Описание

Изберете иновативното пред традиционното

Friday е с номер 394 в списъка на НАП с одобрените софтуери- СУПТО по Н-18.

Friday е идеален помощник за вашия ресторант, софтуерът представлява POS модул за маркиране на поръчки.

В момента на маркиране се принтират поръчките в кухнята и бара.

Възможност за връзка с кухненски монитор.

Работи в тандем с нашия стоков модул- WebInventory.

При интеграция с хотелския софтуер позволява директно формиране на поръчки на стая.

Складов/Стоков софтуер

Складов/Стоков софтуер

Описание

Web Inventory е Уеб базиран стоков и складов софтуер за управление на складове и ресторанти.

Базиран е на съвременни RIA (rich Internet application)  технологии, съчетаващ в себе си лесната поддръжка на уеб приложенията и интуитивния интерфейс на десктоп програмите.

Web Inventory позволява да се установяват различни нива на достъп до определени модули и екрани на системата, чрез асоцииране на различни роли на потребителите.

Йерархичната структура на групите продукти и стоки в системата позволява тяхната гъвкава организация и различни възможности за справки.

Софтуерът поддържа експорт на данни към счетоводен софтуер и  разполага с API (програмен интерфейс) за връзка с външен софтуер.

Функционалност

Заприхождаване на продукти– Вкарване на  складови разписки, фактури и др. в съответните складови обекти дефинирани в системата.

Автоматично изчисление на средни цени и обновяване на последни доставни цени на продуктите.

Рецептурник описващ количествата продукти, участващи в рецептите на ястията.

Рецептите позволяват участието на други рецепти в тях (вложени рецепти)

Дефиниране на менюта– Позволява предварително създаване на менюта с възможност за калкулация на продуктите (изчисляват се необходимите продукти за дадено меню по зададени бройки порции ястия)

Особено полезна функционалност за работа с кувертни менюта, групи почиващи, шведска маса и др.

Ценообразуване - системата позволява да се изчислят цените на ястията на базата на средни или последни доставни цени на продуктите участващи в ястията.

Изписването на стоки включва разпада на продадените ястия на продукти според направените рецепти и последващо генериране на разходни документи.

Инвентаризация- актуализиране на наличностите на продуктите в складовете и генериране на съответните документи с разликите.

Справки- широк набор от справки с възможност за експорт в различен формат

InClass

InClass

Описание

InClass e платформа предназначена да подпомага учебната и административната дейност в училищата, улеснява комуникацията и позволява на учители, родители и ученици да имат по- широк поглед върху цялостния образователен процес.
Представлява оптимизиран софтуер с web и мобилни версии.

Функционалност

Учителите могат да нанасят оценки, отсъствия и забележки на своите ученици, да изпращат съобщения, да задават индивидуални или групови домашни/задачи, като родителите биват известявани автоматично за всяка промяна. Учителите виждат седмичната си програма в училището, могат да правят промени при необходимост и да известяват учениците за това.

Учениците могат да пишат съобщения до своите съученици и учители, да обменят информация, имат достъп до интерактивни образователни игри и тестове. Виждат училищната си програма, върху която могат да записват предстоящи задачи, домашни или уроци. Това им помага да се ориентират лесно и да не допускат пропуски в своята подготовка.

Родителите имат възможност да разбират своевременно за успехите или проблемите на детето си, оценките и постиженията му в училище. Също така могат да проследяват изпълнението на възложените му задачи за домашна работа. Разполагат с възможност да се свържат с учителите на детето си по всяко време.