Outsourcing

Кадрите работещи в PetroffSoft имат възможност да работят по различни проекти, изградени чрез различни технологии.

Ние можем да:

  • проектираме и изграждаме мобилни приложения за Android и iOS
  • изграждаме бизнес ориентирани WEB и RIA приложения
  • проектираме бази данни
  • работим с .NET, ASP.NET, Java, Android
Outsourcing